...........1575575389
مهندس مجتبی سیف الدینی خالقی

مجتبی سیف الدینی خالقی

طراح طلا و جواهر

3 months, 21 days,

طراحی طلا و جواهر و آموزش طراحی طلا و جواهر

   بیوگرافی

   نام مجتبی سیف الدینی خالقی
   مهارت تخصصی طراح طلا و جواهر
   وب سایت www.seifadini.com

   درباره

   1-طراحی طلا و جواهر با دست :.. کارگاه های طلاوجواهر سازی،گالریهای طلا و جواهر 2-آموزش طراحی دستی طلا و جواهر:.. مجتمع فنی تهران شعبه میرداماد، آموزشگاه فخرآریا، آموزشگاه رایاپیام، آموزشگاه ماها 3-طراحی طلا و جواهر با کامپیوتر (نرم افزار ماتریکس 9) :..

   تجربیات حرفه ای

   کارشناس   از سال 1388 تا کنون

-

طراح و مربی طراحی طلا و جواهر

   سوابق آموزشی

   دیپلم   طلا و جواهر سازی(ساخت طلا و جواهر-مخراجکاری-گوهرشناسی-طراحی دستی طلا و جواهر-طراحی طلا و جواهر با رایانه-پداگوژی)

1390

سازمان فنی و حرفه ای تهران

   کارشناسی   مهندسی کشاورزی

1380

دانشگاه شهید باهنر کرمان

   مهارت ها

   نرم افزار ماتریکس 9

نرم افزار ماتریکس 9

   نرم افزار راینو 5

نرم افزار راینو 5

   تئوری ساخت طلا و جواهر

تئوری ساخت طلا و جواهر

   تئوری مخراجکاری

تئوری مخراجکاری

   تئوری سنگ شناسی

تئوری سنگ شناسی

   طراحی دستی طلا و جواهر

طراحی دستی طلا و جواهر

   ساخت طلا و جواهر با دست

ساخت طلا و جواهر با دست

   مخراجکاری جواهرات

مخراجکاری جواهرات

   تماس

مهندس مجتبی سیف الدینی خالقی

کارنامه

پروژه ها 0
تصاویر 0
مطالب 0
تحصیلات 2
تجربیات شغلی 1
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 0
person
1-طراحی طلا و جواهر با دست :.. کارگاه های طلاوجواهر سازی،گالریهای طلا و جواهر 2-آموزش طراحی دستی طلا و جواهر:.. مجتمع فنی تهران شعبه میرداماد، آموزشگاه فخرآریا، آموزشگاه رایاپیام، آموزشگاه ماها 3-طراحی طلا و جواهر با کامپیوتر (نرم افزار ماتریکس 9) :..

Tehran
THR
ایران