...........55564691
 دست سازه های گروه هنری ثمین

دست سازه های گروه هنری ثمین

6 months, 20 days,

   بیوگرافی

   نام دست سازه های گروه هنری ثمین

   درباره

   انواع بافتنی های دکوری جدید ( سبد ، لحاف، زیر پایی ، کوسن و....) و قلاب بافی تلفیق هنر قاب بافی و بافت با دکوراسیون مدرن و به روز

   تماس

دست سازه های گروه هنری ثمین

کارنامه

پروژه ها 0
تصاویر 0
مطالب 0
تجربیات شغلی 0
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 0
organization
انواع بافتنی های دکوری جدید ( سبد ، لحاف، زیر پایی ، کوسن و....) و قلاب بافی تلفیق هنر قاب بافی و بافت با دکوراسیون مدرن و به روز

Tehran
THR
ایران