...........55565942
 استودیو معماری کنج

استودیو معماری کنج

3 months, 21 days,

   بیوگرافی

   نام استودیو معماری کنج

   درباره

   دپارتمان طراحی معماری فرآیند معماری و طراحی داخلی یک علم محسوب میشود که استودیو کنج به پشتوانه امکانات ، مطالعات گسترده ، تحقیقات بسیار در زمینه معماری و تاثیر آن بر سبک زندگی در کنار علم آکادمیک می تواند متفاوت ترین خدمات طراحی را بر اساس شناخت و نیاز کا

   تماس

استودیو معماری کنج

کارنامه

پروژه ها 0
تصاویر 0
مطالب 0
تجربیات شغلی 0
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 0
organization
دپارتمان طراحی معماری فرآیند معماری و طراحی داخلی یک علم محسوب میشود که استودیو کنج به پشتوانه امکانات ، مطالعات گسترده ، تحقیقات بسیار در زمینه معماری و تاثیر آن بر سبک زندگی در کنار علم آکادمیک می تواند متفاوت ترین خدمات طراحی را بر اساس شناخت و نیاز کا

Tehran
THR
ایران