دکتر فرهاد محمدی

فرهاد محمدی

General Practitioner - Anaesthetics

5 months, 23 days,

   بیوگرافی

   نام فرهاد محمدی
   مهارت تخصصی General Practitioner - Anaesthetics

   تماس

دکتر فرهاد محمدی

کارنامه

پروژه ها 0
تصاویر 0
مطالب 0
تحصیلات 0
تجربیات شغلی 0
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 0
person

Tehran
THR
ایران