دکتر احمد خالق نژاد طبری

احمد خالق نژاد طبری

Pediatric General Surgery

5 months, 23 days,

General Surgery & Pediatric Surgery & Pediatric Urology جراحی عمومی و جراحی اورول کودکان

   بیوگرافی

   نام احمد خالق نژاد طبری
   مهارت تخصصی Pediatric General Surgery

   تماس

دکتر احمد خالق نژاد طبری

کارنامه

پروژه ها 0
تصاویر 0
مطالب 0
تحصیلات 0
تجربیات شغلی 0
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 0
person

Tehran
THR
ایران