دکتر حمید حیات غیب

حمید حیات غیب

Neurosurgery

8 months, 21 days,

   بیوگرافی

   نام حمید حیات غیب
   مهارت تخصصی Neurosurgery

   تماس

دکتر حمید حیات غیب

کارنامه

پروژه ها 0
تصاویر 0
مطالب 0
تحصیلات 0
تجربیات شغلی 0
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 0
person

Tehran
THR
ایران