دکتر فاطمه امیرخلیلی

فاطمه امیرخلیلی

General Surgery

8 months, 21 days,

   بیوگرافی

   نام فاطمه امیرخلیلی
   مهارت تخصصی General Surgery

   تماس

دکتر فاطمه امیرخلیلی

کارنامه

پروژه ها 0
تصاویر 0
مطالب 0
تحصیلات 0
تجربیات شغلی 0
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 0
person

Tehran
THR
ایران