...........55529629
 آتلیه معماری آفرینش

آتلیه معماری آفرینش

4 months, 25 days,

   بیوگرافی

   نام آتلیه معماری آفرینش

   درباره

   آتلیه معماری آفرینش توسط جمعی از دانش آموختگان رشته های مرتبط به سرپرستی مهندس رافائل صدیق پور (فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه شهید بهشتی)تشکیل و فعالیت حرفه ای و تخصصی خود را از سال 1387 آغاز نمود.پس از اشتراک با شرکت مهندسان مشاور تارا تحل

   تماس

آتلیه معماری آفرینش

کارنامه

پروژه ها 0
تصاویر 0
مطالب 0
تجربیات شغلی 0
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 0
organization
آتلیه معماری آفرینش توسط جمعی از دانش آموختگان رشته های مرتبط به سرپرستی مهندس رافائل صدیق پور (فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه شهید بهشتی)تشکیل و فعالیت حرفه ای و تخصصی خود را از سال 1387 آغاز نمود.پس از اشتراک با شرکت مهندسان مشاور تارا تحل

Tehran
THR
ایران