آگهی شماره 3527344198 از سایت دیوار

پاکدشت کبودگنبد ملکیت نیاز ب باز سازی داره

(پاکدشت)

پاکدشت کبودگنبد ملکیت نیاز ب باز سازی داره

منطقه: پاکدشت
متراژ: 50

۶متر بهر دارد.داخل بافت مسکونی هم هست


زمین سند دار
پاکدشت
0