آگهی شماره 3527342355 از سایت دیوار

220 متر مربع.

(رودهن)

220 متر مربع.

منطقه: رودهن
متراژ: 220

220 متر سند تک برک