...........55529629
 آتلیه معماری آفرینش

آتلیه معماری آفرینش

3 months, 21 days,

آتلیه معماری آفرینش

کارنامه

پروژه ها 0
تصاویر 0
مطالب 0
تجربیات شغلی 0
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 0
organization
آتلیه معماری آفرینش توسط جمعی از دانش آموختگان رشته های مرتبط به سرپرستی مهندس رافائل صدیق پور (فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه شهید بهشتی)تشکیل و فعالیت حرفه ای و تخصصی خود را از سال 1387 آغاز نمود.پس از اشتراک با شرکت مهندسان مشاور تارا تحل

Tehran
THR
ایران