آگهی شماره 3527346934 از سایت دیوار

449متر زمین بر 86 شمالى R122 قابلیت خرید ومشارکت

(جردن)

449متر زمین بر 86 شمالى R122 قابلیت خرید ومشارکت

منطقه: جردن
متراژ: 550

٥٥٠ متر بر ١٣ شمالى بهـنهR122 تک مالک ٤ دانگ فروش ٢دانگ مشارکت قیمت مترى ١٢٥ میلیون