دکتر افشین رحیمی

افشین رحیمی

Pediatrics

5 months, 23 days,

   بیوگرافی

   نام افشین رحیمی
   مهارت تخصصی Pediatrics

   تماس

دکتر افشین رحیمی

کارنامه

پروژه ها 0
تصاویر 0
مطالب 0
تحصیلات 0
تجربیات شغلی 0
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 0
person

Tehran
THR
ایران