سانگ-یانگ

سانگ یانگ

945,000,000

تیوولی (مونتاژ) ‏

> سولار<
مدل :1400
946,000,000
سانگ-یانگ

سانگ یانگ

866,000,000

تیوولی (مونتاژ) ‏

> فیس 2018<
مدل :1399
866,000,000
سانگ-یانگ

سانگ یانگ

944,000,000

تیوولی (مونتاژ) ‏

> فیس 2020<
مدل :1399
0,000,000
سانگ-یانگ

سانگ یانگ

901,000,000

تیوولی (مونتاژ) ‏

> سولار<
مدل :1399
900,000,000
سانگ-یانگ تیوولی ‏

سانگ یانگ تیوولی ‏

788,000,000

آرمور

><
مدل :2018
789,000,000
سانگ-یانگ نیو کوراندو ‏

سانگ یانگ نیو کوراندو ‏

1,199,000,000

پرمیوم پلاس

><
مدل :2018
1,201,000,000
سانگ-یانگ رکستون ‏

سانگ یانگ رکستون ‏

2,301,000,000

G4

><
مدل :2018
2,299,000,000
گفتگو با ما