هایما S7 ‏

هایما S7 ‏

639,000,000

1.8 لیتر توربو

> ایران خودرو<
مدل :1398
641,000,000
هایما S7 ‏

هایما S7 ‏

664,000,000

1.8 لیتر توربو

> ایران خودرو<
مدل :1399
665,000,000
هایما

هایما

591,000,000

S5 ‏

> ایران خودرو<
مدل :1398
588,000,000
هایما S7 ‏

هایما S7 ‏

703,000,000

1.8 لیتر توربو پلاس

> ایران خودرو<
مدل :1400
703,000,000
هایما S7 ‏

هایما S7 ‏

771,000,000

پلاس توربو اتوماتیک

> ایران خودرو<
مدل :1400
770,000,000
هایما

هایما

598,000,000

S5 ‏

> ایران خودرو<
مدل :1399
599,000,000
گفتگو با ما