دکوراسیون ناهارخوری کوچک

دکوراسیون ناهارخوری کوچک

در دکوراسیون ناهارخوری کوچک که می بینید، از میز و صندلی ناهارخوری چوبی سفید استفاده شده است. همینطور بر روی دیوار از حصیرهای گرد دکوری استفاده شده است.


سینا عزیزی

کلیدواژه ها

گفتگو با ما