چری تیگو 5 ‏

چری تیگو 5 ‏

611,000,000

IE

> مدیران خودرو<
مدل :1398
593,000,000
چری آریزو 5 ‏

چری آریزو 5 ‏

446,000,000

دنده ای لاکچری

> مدیران خودرو<
مدل :1399
440,000,000
چری تیگو 7 ‏

چری تیگو 7 ‏

871,000,000

IE

> مدیران خودرو<
مدل :1399
863,000,000
چری آریزو 6 ‏

چری آریزو 6 ‏

729,000,000

اکسلنت

> مدیران خودرو<
مدل :1399
721,000,000
چری آریزو 5 ‏

چری آریزو 5 ‏

419,000,000

دنده ای لاکچری

> مدیران خودرو<
مدل :1398
410,000,000
چری آریزو 5TE ‏

چری آریزو 5TE ‏

526,000,000

اتوماتیک اکسلنت (توربو)

> مدیران خودرو<
مدل :1399
518,000,000
چری آریزو 5TE ‏

چری آریزو 5TE ‏

486,000,000

اتوماتیک اکسلنت (توربو)

> مدیران خودرو<
مدل :1398
476,000,000
چری تیگو 7 ‏

چری تیگو 7 ‏

815,000,000

IE

> مدیران خودرو<
مدل :1398
813,000,000
چری تیگو 5 ‏

چری تیگو 5 ‏

653,000,000

IE

> مدیران خودرو<
مدل :1399
631,000,000
چری آریزو 6 ‏

چری آریزو 6 ‏

696,000,000

اکسلنت

> مدیران خودرو<
مدل :1398
686,000,000
گفتگو با ما