هایما S7 ‏

هایما S7 ‏

656,000,000

1.8 لیتر توربو

> ایران خودرو<
مدل :1398
655,000,000
هایما S7 ‏

هایما S7 ‏

686,000,000

1.8 لیتر توربو

> ایران خودرو<
مدل :1399
683,000,000
هایما

هایما

594,000,000

S5 ‏

> ایران خودرو<
مدل :1398
604,000,000
هایما

هایما

613,000,000

S5 ‏

> ایران خودرو<
مدل :1399
631,000,000
هایما S7 ‏

هایما S7 ‏

771,000,000

پلاس توربو اتوماتیک

> ایران خودرو<
مدل :1400
770,000,000
گفتگو با ما