نیسان جوک ‏

نیسان جوک ‏

1,278,000,000

اسپرت

><
مدل :2017
1,279,000,000
نیسان وانت زامیاد ‏

نیسان وانت زامیاد ‏

221,000,000

بنزین

> سایپا<
مدل :1398
221,000,000
نیسان وانت زامیاد ‏

نیسان وانت زامیاد ‏

235,000,000

بنزین

> با لاستیک رادیال - سایپا<
مدل :1399
238,000,000
نیسان وانت زامیاد ‏

نیسان وانت زامیاد ‏

265,000,000

دیزل

> سایپا<
مدل :1399
263,000,000
نیسان وانت زامیاد ‏

نیسان وانت زامیاد ‏

243,000,000

بنزین

> آپشنال - سایپا<
مدل :1399
240,000,000
نیسان

نیسان

2,380,000,000

ایکس تریل ‏

><
مدل :2018
2,380,000,000
نیسان جوک ‏

نیسان جوک ‏

1,001,000,000

پلاتینیوم

><
مدل :2017
998,000,000
نیسان وانت زامیاد ‏

نیسان وانت زامیاد ‏

239,000,000

دوگانه سوز

> سایپا<
مدل :1399
237,000,000
نیسان جوک ‏

نیسان جوک ‏

881,000,000

اسکای پک

><
مدل :2017
881,000,000
نیسان وانت زامیاد ‏

نیسان وانت زامیاد ‏

230,000,000

بنزین

> سایپا<
مدل :1399
232,000,000
نیسان وانت زامیاد ‏

نیسان وانت زامیاد ‏

250,000,000

دوگانه سوز

> آپشنال - سایپا<
مدل :1399
247,000,000
نیسان وانت زامیاد ‏

نیسان وانت زامیاد ‏

245,000,000

بنزین

> آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا<
مدل :1399
248,000,000
گفتگو با ما