ساینا

ساینا

159,000,000

S دنده ای ‏

> سایپا<
مدل :1399
159,000,000
ساینا

ساینا

146,000,000

EX دنده ای ‏

> با رینگ فولادی - سایپا<
مدل :1400
142,000,000
ساینا

ساینا

150,000,000

پلاس دنده ای ‏

> سایپا<
مدل :1399
147,000,000
ساینا

ساینا

136,000,000

EX دنده ای ‏

> با رینگ آلومینیومی - سایپا<
مدل :1399
136,000,000
ساینا

ساینا

173,000,000

S دنده ای ‏

> سایپا<
مدل :1400
173,000,000
ساینا

ساینا

136,000,000

EX دنده ای ‏

> با رینگ فولادی - سایپا<
مدل :1399
131,000,000
گفتگو با ما