ب-ام-و سری 2 کروک ‏

ب ام و سری 2 کروک ‏

2,148,000,000

220i

><
مدل :2017
2,101,000,000
ب-ام-و سری 7 ‏

ب ام و سری 7 ‏

8,199,000,000

730li

> Legacy Sport<
مدل :2018
8,198,000,000
ب-ام-و سری 5 سدان ‏

ب ام و سری 5 سدان ‏

5,000,000,000

530i

> Perfection<
مدل :2018
4,900,000,000
ب-ام-و سری 5 سدان ‏

ب ام و سری 5 سدان ‏

5,101,000,000

530i

> Progressive Plus<
مدل :2018
4,999,000,000
ب-ام-و سری 7 ‏

ب ام و سری 7 ‏

7,500,000,000

730li

> Individual<
مدل :2018
7,501,000,000
ب-ام-و سری 2 اکتیوتورر ‏

ب ام و سری 2 اکتیوتورر ‏

1,748,000,000

218i

> Convenience<
مدل :2018
1,750,000,000
ب-ام-و سری 1 هاچ بک ‏

ب ام و سری 1 هاچ بک ‏

1,998,000,000

120i

> Premium<
مدل :2018
1,948,000,000
ب-ام-و سری 1 هاچ بک ‏

ب ام و سری 1 هاچ بک ‏

2,000,000,000

120i

> Executive<
مدل :2018
1,951,000,000
ب-ام-و سری 5 سدان ‏

ب ام و سری 5 سدان ‏

4,800,000,000

530i

> Progressive sport<
مدل :2018
4,699,000,000
ب-ام-و سری 7 ‏

ب ام و سری 7 ‏

7,000,000,000

730li

> Legacy sport lounge<
مدل :2017
6,999,000,000
ب-ام-و X1 ‏

ب ام و X1 ‏

2,951,000,000

25

> Epic<
مدل :2017
2,948,000,000
ب-ام-و سری 7 ‏

ب ام و سری 7 ‏

6,349,000,000

730li

> intelligent<
مدل :2017
6,350,000,000
ب-ام-و X4 ‏

ب ام و X4 ‏

5,148,000,000

28

> Dynamic<
مدل :2017
5,148,000,000
ب-ام-و سری 3 سدان ‏

ب ام و سری 3 سدان ‏

3,151,000,000

330i

> Performance<
مدل :2018
3,100,000,000
ب-ام-و سری 3 سدان ‏

ب ام و سری 3 سدان ‏

2,498,000,000

320i

> Legend<
مدل :2018
2,500,000,000
ب-ام-و سری 1 هاچ بک ‏

ب ام و سری 1 هاچ بک ‏

2,349,000,000

125i

> Dynamic sport<
مدل :2018
2,299,000,000
ب-ام-و سری 7 ‏

ب ام و سری 7 ‏

8,000,000,000

730li

> individual vip<
مدل :2018
7,998,000,000
ب-ام-و X3 ‏

ب ام و X3 ‏

4,400,000,000

28

> dynamic<
مدل :2017
4,299,000,000
ب-ام-و X4 ‏

ب ام و X4 ‏

4,901,000,000

28

> exclusive<
مدل :2017
4,901,000,000
ب-ام-و سری 2 کروک ‏

ب ام و سری 2 کروک ‏

2,401,000,000

230i

><
مدل :2017
2,348,000,000
ب-ام-و سری 2 اکتیوتورر ‏

ب ام و سری 2 اکتیوتورر ‏

1,749,000,000

218i

> executive<
مدل :2018
1,749,000,000
گفتگو با ما